fbpx

Komisja Etyki Certyfikatu Analityka Zachowania

Zadania Komisji Etyki Certyfikatu Analityka Zachowania

Komisja etyki Certyfikatu Analityka Zachowania jest powołana do orzekania o zgodności postępowania terapeutów posiadających Certyfikat Analityka Zachowania lub ubiegających się o ten certyfikat z zapisami w Kodeksie Etyki CAZ. Komisja w ramach swojej działalności uprawniona jest także do udzielania odpowiedzi na kierowane do niej pytania dotyczące interpretacji Kodeksu Etyki CAZ, jak również składania oświadczeń dotyczących interpretacji Kodeksu Etyki CAZ. Komisja w ramach swojej działalności podejmuje również działania mające na celu ogólną popularyzację zasad Kodeksu Etyki CAZ w terapii autyzmu i edukacji dzieci.

Kompetencje i cele Komisji Etyki Certyfikatu Analityka Zachowania

Komisja składa się z minimum trzech członków powoływanych z grona specjalistów z dziedziny psychologii, pedagogiki, neurologii, psychiatrii. Komisja zostaje powołana przez specjalistów z dziedziny Stosowanej Analizy Zachowania zajmujących się systemem certyfikacji CAZ – czyli między innymi dyrektora IWRD i dyrektora NODN IWRD, na podstawie kandydatur wyłanianych podczas zebrania specjalistów z wymienionych dziedzin. Członkowie Komisji są obowiązani kierować się troską o umacnianie zaufania do zawodu analityka zachowania, specjalisty z dziedziny Stosowanej Analizy Zachowania.

Skład Komisji Etyki Certyfikatu Analityka Zachowania

prof. Małgorzata Lipowska

Uniwersytet Gdański

dr Katarzyna Sitnik-Warchulska

Uniwersytet Jagielloński, SWPS

dr Anna Lubomirska

Fundacja IWRD
Skip to content