fbpx

Komisja Etyki Certyfikatu Analityka Zachowania

prof. Małgorzata Lipowska

Specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta dzieci i młodzieży i logopeda, profesor uczelni w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik studiów podyplomowych "Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju" oraz "Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych", Start for Ph.D. in Social Sciences na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Konsultant Wojewódzki Wojewody Pomorskiego ds. Psychologii Klinicznej. Autorka monografii Profil rozwoju kompetencji fonologicznej dzieci w wieku przedszkolnym (Kraków, 2001) oraz Dysleksja i ADHD – współwystępujące zaburzenia rozwoju. Neuropsychologiczna analiza deficytów pamięci (Warszawa, 2011) a także ponad 120 prac naukowych z zakresu psychologii klinicznej dziecka, psychologii i neuropsychologii rozwoju oraz psychologii cielesności. Kierownik i badacz w ramach szeregu projektów naukowych. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma Health Psychology Report, członek rad naukowych czasopism Acta Neuropsychologica i Current Issues in Personality Psychology.

Jest członkiem European Society of Developmental Psychology, Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz aktywnie działa w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego.

dr Katarzyna Sitnik-Warchulska

Specjalista psycholog kliniczny, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta European Association for Psychotherapy (EAP), praktyk Play Therapy, specjalista terapii środowiskowej, superwizor psychologii klinicznej. Pełni funkcję Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej w województwie śląskim.

Adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ, wykładowca na Uniwersytecie SWPS. Koordynator merytoryczny szkolenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej oraz naukowy szkolenia specjalizacyjnego z psychoterapii dzieci i młodzieży w województwie śląskim. Członek komisji egzaminacyjnej w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej przy Centrum Egzaminów Medycznych. Współzałożyciel Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej Diada w Gliwicach. Terapeura rodzinny w ośrodku adaptacyjno- rehabilitacyjnym dla dzieci w Gliwicach.

Łączy aktywność naukową z praktyką kliniczną. Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży oraz rodzin z zaburzeniami z kręgu psychiatrycznego, w szczególności z zaburzeniami zachowania i emocji, zaburzeniami rozwoju, łączonymi oraz zaburzeniami przywiązania. Autorka kilkudziesięciu wystąpień i publikacji naukowych. Autorka kilkudziesięciu wystąpień na konferencjach i zjazdach naukowych. Jej zainteresowania naukowo- badawcze koncentrują się wokół psychopatologii, psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, relacji terapeutycznej, diagnozy psychospołecznej i pracy z rodziną. Zaangażowana jest w krajowe i międzynarodowe projekty naukowe dotyczące funkcjonowania dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji oraz specyfiki kształtowania relacji terapeutycznej.

dr Anna Lubomirska

Psycholog, certyfikowany analityk zachowania. Doktorat z zakresu analizy zachowania realizowała na Oslo Metropolitan University. Terapeuta i trener w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Między 2010 a 2016 rokiem dyrektor IWRD Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, obecnie jest tam diagnostą oraz tworzy programy i szkoli rodziców objętych opieką Poradni IWRD. Prowadzi szkolenia z zakresu stosowanej analizy zachowania u dzieci z autyzmem dla nauczycieli i terapeutów na terenie całego kraju. Wykładowca na studiach podyplomowych „Stosowana Analiza Zachowania – terapia spektrum zaburzeń autystycznych” na Uniwersytecie Gdańskim. Superwizor w Społecznym Przedszkolu Integracyjnym Fundacji Czas Dzieciństwa w Warszawie oraz w Centrum Terapii i Edukacji „Mały Książę” w Toruniu. Przetłumaczyła na język polski „Teaching conversation to children with autism: scripts and script fading” oraz częściowo “Activity schedules for children with autism” autorstwa P.Krantz i L.McClannahan. Współutorka kilku scenariuszy odcinków do platformy edukacyjnej “Kwadrans dla terapii”. Autorka artykułów dotyczących diagnozowania i rozwijania zachowań społecznych oraz stosowanej analizy zachowania u dzieci ze spektrum autyzmu.

Skip to content