fbpx

Przebieg procesu certyfikacji

Wymogi certyfikacji

1. Właściwe wykształcenie bazowe

O Certyfikat Analityka Zachowania mogą się starać osoby posiadające stosowne wykształcenie, czyli:
ukończone pięcioletnie studia i tytuł magistra z zakresu: psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, pedagogiki wczesnoszkolnej, logopedii.
studia podyplomowe ze Stosowanej Analizy Zachowania – studia mogą być ukończone lub również w trakcie realizacji.

2. Wypełnienie i dosłanie dokumentów aplikacyjnych

Wszystkie potrzebne do rozpoczęcia procesu certyfikacji dokumenty można znaleźć w zakładce „Dokumenty„. Po ich wypełnieniu dokumenty należy wysłać na mail podany w zakładce „Kontakt„.

3. Wybór ścieżki stażu praktycznego

Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi należy dokonać wyboru jednej z czterech ścieżek stażu praktycznego spośród pięciu możliwych:
a) nauczyciel – terapeuta osoby z autyzmem lub niepełnosprawnością intelektualną,
b) nauczyciel dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
c) psycholog,
d) pedagog szkolny,
e) logopeda.

4. Staż praktyczny we wskazanej placówce

Po dokonaniu wyboru ścieżki stażu praktycznego należy  skontaktować się z wybraną placówką w celu omówienia stażu praktycznego i podpisania stosownej umowy.

5. Egzamin na Certyfikowanego Analityka Zachowania

Po ukończeniu studiów podyplomowych ze Stosowanej Analizy Zachowania i odbyciu stażu praktycznego następuje uzgodnienie terminu na egzamin.

6. Uzyskanie Certyfikatu Analityka Zachowania

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest zdanie egzaminu końcowego. Certyfikat udzielany jest na okres 3 lat. Następnie należy go przedłużyć na kolejne 3 lata. Więcej na ten temat można przeczytać w zakładce „Odnawianie certyfikatu„.

Procedura uproszczona - warunki

W ramach uproszczonej procedury o Certyfikat Analityka Zachowania mogą się ubiegać osoby, które posiadają:
certyfikat BCaBA , BCBA lub BCBA-D wydany przez Behavior Analyst Certification Board,
Polską Licencję Terapeuty Behawioralnego (PLTB) wraz z ukończonymi studiami ze Stosowanej Analizy Zachowania,
tytuł doktora – temat dysertacji związany ze Stosowaną Analizą Zachowania.

Skip to content