Przebieg procesu certyfikacji

  1. Tytuł magistra z zakresu psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, pedagogiki wczesnoszkolnej, logopedii.
  2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do rozpoczęcia procesu certyfikacji dostępnego do pobrania z zakładki „Dokumenty”.
  3. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi o rozpoczęciu procesu certyfikacji należy.
  1. Zapisać się na studia podyplomowe SAZ.
    UWAGA! Proces certyfikacji może odbyć się już w trakcie studiów SAZ lub po ich ukończeniu – należy wówczas przedstawić dyplom ukończenia SAZ lub pismo o bycie studentem SAZ
  2. Wybrać ścieżkę stażu praktycznego i następnie skontaktować się z wybraną placówką w celu omówienia stażu praktycznego.
  1. Po ukończeniu studiów SAZ i stażu praktycznego wybranie odpowiedniego terminu egzaminu.
  2. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest zdanie egzaminu końcowego.
Skip to content