fbpx

Przebieg procesu certyfikacji

 1. Tytuł magistra z zakresu psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, pedagogiki wczesnoszkolnej, logopedii.
  * W uproszczonej procedurze o Certyfikat Analityka Zachowania mogą się ubiegać osoby, które posiadają:
  Certyfikat BCaBA , BCBA lub BCBA-D wydany przez Behavior Analyst Certification Board,
  Polską Licencję Terapeuty Behawioralnego (PLTB) wraz z ukończonymi studiami ze Stosowanej Analizy Zachowania,
  Tytuł doktora – temat dysertacji związany ze Stosowaną Analizą Zachowania.

 2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do rozpoczęcia procesu certyfikacji dostępnego do pobrania z zakładki „Dokumenty”.

 3. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi o rozpoczęciu procesu certyfikacji należy.
 1. Zapisać się na studia podyplomowe SAZ.
  UWAGA! Proces certyfikacji może odbyć się już w trakcie studiów SAZ lub po ich ukończeniu – należy wówczas przedstawić dyplom ukończenia SAZ lub pismo o bycie studentem SAZ
 2. Wybrać ścieżkę stażu praktycznego i następnie skontaktować się z wybraną placówką w celu omówienia stażu praktycznego.
 1. Po ukończeniu studiów SAZ i stażu praktycznego wybranie odpowiedniego terminu egzaminu.
 2. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest zdanie egzaminu końcowego.
Skip to content