fbpx

Współpraca z uczelniami

Program partnerski z uniwersytetami

Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka stworzył system certyfikacji dający możliwość nauczycielom, psychologom, logopedom uzyskania rzetelnej wiedzy i praktycznych umiejętności. Potwierdzone są one uzyskaniem „Certyfikatu Analityka Zachowania”.

Program certyfikacji oparty jest o międzynarodowe standardy wypracowywane w Europie i USA.  Jest to pierwszy w Polsce system Certyfikacji w pełni oparty o wiedzę teoretyczną zdobytą na studiach podyplomowych, organizowanych przez wyższe uczelnie.

Uczelnie spełniające wymogi certyfikacji CAZ

Do uzyskania Certyfikatu Analityka Zachowania niezbędne jest ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, których program bazuje na wymaganiach Fourth Edition Task List lub Fifth Edition Task List, określonych dla tego typu studiów przez Behavior Analyst Certification Board.

Obecnie w Polsce powyższe warunki spełniają studia podyplomowe ze Stosowanej Analizy Zachowania na następujących uczelniach wyższych:

  1. Uniwersytecie Gdańskim,
  2. SWPS w Warszawie

Obie te uczelnie uzyskały dla swoich kierunków ze Stosowanej Analizy Zachowania status Verified Cours Sequence BACB

Jak zgłosić uniwersytet do programu partnerskiego

Jeśli inne uniwersytety chciałyby otworzyć przed swoimi studentami możliwość dalszego rozwijania swoich kompetencji zawodowych oraz uzyskania Certyfikatu Analityka Zachowania, to zachęcamy do podpisania porozumienia o współpracy naukowej z Instytutem Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Dzięki sformalizowaniu współpracy, na stronie internetowej Certyfikatu Analityka Zachowania znajdzie się informacja o Państwa uczelni i bezpośredni link do prowadzonych studiów. Będzie to jasna wskazówka dla osób zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu, że Państwa uczelnia spełnia wszystkie wymogi konieczne do zrealizowania części teoretycznej certyfikatu.

Wymogiem współpracy jest dostosowanie programu studiów do międzynarodowych standardów. Uczelniom zainteresowanym współpracą oferujemy wsparcie naukowe oraz aktualny zakres zagadnień, które muszą być zrealizowane w ramach studiów ze Stosowanej Analizy Zachowania. 

Informacje o twórcy Certyfikatu

Fundacja – Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka od 2006 roku wszechstronnie pomaga dzieciom z autyzmem oraz ich rodzinom prowadząc działalność terapeutyczną, edukacyjną i badawczą. Twórczyniami i dyrektorkami IWRD są dr Anna Budzińska i mgr Iwona Ruta-Sominka.

IWRD współpracuje z licznymi ośrodkami akademickimi – przede wszystkim z Uniwersytetem Gdańskim, gdzie prowadzone są zajęcia na studiach dziennych i kilku kierunkach podyplomowych oraz z Politechniką Gdańską, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu (Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii). Współpracuje również z OsloMet University w Oslo, z którym prowadzimy badania naukowe. Owocem tej współpracy są publikacje w renomowanych czasopismach.

Projekty Fundacji Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

1. Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym

W Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym prowadzona jest wysoce wyspecjalizowana indywidualna terapia w oparciu o metodę Stosowanej Analizy Zachowania, której skuteczność została potwierdzona solidnymi badaniami naukowymi. Prowadzona terapia daje dzieciom z autyzmem niepowtarzalną szansę na poprawę funkcjonowania – przeszło 50% podopiecznych IWRD przechodzi do szkół masowych i nie odróżnia się od swoich rówieśników.

2. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

W Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli szkolą się specjaliści z Polski i Europy. Z szerokiej oferty szkoleniowej IWRD skorzystało już przeszło 8.150 specjalistów.

3. System placówek rekomendowanych

Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka stworzył innowacyjny na skalę kraju system placówek rekomendowanych, które w terapii stosują „pozytywny nurt Stosowanej Analizy Zachowania„.

4. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna specjalizuje się głównie w diagnozie i terapii zaburzeń rozwoju dziecka, w tym autyzmu i Zespołu Aspergera. Od chwili powstania poradni pomoc otrzymało ponad 2.640 rodzin.

5. Przedszkole integracyjne „Bajkowa Akademia”

W IWRD działa także Przedszkole Integracyjne, które umożliwia prowadzenie edukacji włączającej dla dzieci z autyzmem.

6. ASAI – The Alliance for Scientific Autism Intervention

Ponadto Fundacja – Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka jest jednym z członków założycieli amerykańskiego stowarzyszenia The Alliance for Scientific Autism Intervention , którego celem jest propagowanie na całym świecie skutecznego modelu terapii osób z autyzmem oraz prowadzenie badań naukowych.

7. Międzynarodowe Sympozja Naukowe

IWRD organizuje sympozja naukowe , które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem środowiska specjalistów, naukowców oraz rodziców dzieci z autyzmem – w 13 międzynarodowych sympozjach naukowych wzięło udział przeszło 6.500 osób z całego świata. 

8. Platforma edukacyjna „Kwadrans dla terapii” i „15 Minutes for treatment”

Stworzyliśmy pierwszą w kraju platformę edukacyjną dla rodziców, nauczycieli i wszystkich specjalistów „Kwadrans dla Terapii. Platforma pozwala na dostęp do stworzonego przez nas kursu internetowego, który składa się z 33 odcinków, pomocy edukacyjnych i książki – poradnika. Z kursu „Kwadrans dla terapii” skorzystało obecnie ponad 2.600 osób. Z anglojęzycznej wersji kursu, czyli „15 Minutes for Treatment”  skorzystało ponad 1.600 osób.

9. Niebieskie Igrzyska IWRD

Niebieskie Igrzyska są formą obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu przypadającego na 2 kwietnia. Niebieskie Igrzyska pokazują jak wspaniale dzieci z autyzmem mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych i wspólnotowych. W trzech edycjach Niebieskich Igrzysk uczestniczyło ponad 150.000 dzieci z 1084 przedszkoli i szkół z całej Polski.

Więcej informacji na temat działalności Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka znajdziesz na stronie  www.iwrd.pl.

Skip to content