fbpx

Współpraca z uczelniami

Program partnerski z uczelniami

Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka stworzył system certyfikacji dający możliwość nauczycielom, psychologom, logopedom uzyskania  rzetelnej wiedzy i umiejętności potwierdzonych „Certyfikatem Analityka Zachowania”. Program certyfikacji oparty jest o międzynarodowe standardy wypracowywane w Europie i USA.  Jest to pierwszy w Polsce system Certyfikacji w pełni oparty o wiedzę teoretyczną zdobytą na studiach podyplomowych, organizowanych przez wyższe uczelnie.

Do uzyskania Certyfikatu Analityka Zachowania niezbędne jest ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, który

Do uzyskania Certyfikatu Analityka Zachowania niezbędne jest ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, których program bazuje na wymaganiach Fourth Edition Task List lub Fifth Edition Task List, określonych dla tego typu studiów przez Behavior Analyst Certification Board.
Obecnie w Polsce warunki te spełniają studia SAZ na Uniwersytecie Gdańskim oraz SWPS w Warszawie, które miały status Verified Cours Sequence BACB. 

Jeśli chcą Państwo otworzyć przed swoimi studentami możliwość dalszego rozwijania swoich kompetencji zawodowych oraz  uzyskania Certyfikatu Analityka Zachowania, to zachęcamy do podpisania porozumienia o współpracy.

Dzięki sformalizowaniu współpracy, na stronie internetowej CAZ znajdzie się informacja o Państwa uczelni i bezpośredni link do prowadzonych studiów. Będzie to jasna wskazówka dla osób zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu, że Państwa uczelnia spełnia wszystkie wymogi konieczne do zrealizowania części teoretycznej certyfikatu.

Wymogiem z naszej strony jest dostosowanie programu studiów do międzynarodowych standardów. Uczelniom zainteresowanym współpracą doślemy zakres tematów, które muszą być zrealizowane w ramach studiów ze Stosowanej Analizy Zachowania. 

Informacje o twórcy Certyfikatu

Fundacja – Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka od 2006 roku wszechstronnie pomaga dzieciom z autyzmem oraz ich rodzinom prowadząc działalność terapeutyczną, edukacyjną i badawczą. Twórczyniami i dyrektorkami IWRD są dr Anna Budzińska i mgr Iwona Ruta-Sominka. W IWRD działa Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem, gdzie prowadzona jest wysoce wyspecjalizowana indywidualna terapia w oparciu o metody SAZ (Stosowana Analiza Zachowania), której skuteczność została potwierdzona solidnymi badaniami naukowymi. Prowadzona terapia daje dzieciom z autyzmem niepowtarzalną szansę na poprawę funkcjonowania – przeszło 50% podopiecznych IWRD przechodzi do szkół masowych i nie odróżnia się od swoich rówieśników.

W IWRD w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli szkolą się specjaliści z Polski i Europy. Z szerokiej oferty szkoleniowej IWRD skorzystało już przeszło 7000 specjalistów. IWRD stworzyło innowacyjny na skalę kraju system placówek rekomendowanych przez IWRD.

Fundacja IWRD prowadzi również Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, gdzie pomoc otrzymało ponad 1900 rodzin.

W IWRD działa także Przedszkole Integracyjne, które umożliwia prowadzenie edukacji włączającej dla dzieci z autyzmem.

Ponadto Fundacja – Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka jest jednym z członków założycieli amerykańskiego stowarzyszenia The Alliance for Scientific Autism Intervention , którego celem jest propagowanie na całym świecie skutecznego modelu terapii osób z autyzmem oraz prowadzenie badań naukowych. IWRD organizuje sympozja naukowe , które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem środowiska specjalistów, naukowców oraz rodziców dzieci z autyzmem – w 12 sympozjach wzięło udział przeszło 4400 osób z całego świata. IWRD współpracuje z licznymi ośrodkami akademickimi – przede wszystkim z Uniwersytetem Gdańskim, gdzie prowadzone są zajęcia na studiach dziennych i kilku kierunkach podyplomowych oraz z Politechniką Gdańską, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu (Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii). Współpracuje również z Uniwersytetem w Oslo, z którym prowadzimy badania naukowe. Owocem tej współpracy są publikacje w renomowanych czasopismach  Stworzyliśmy pierwszą w kraju platformę edukacyjną dla rodziców, nauczycieli i wszystkich specjalistów Kwadrans dla Terapii. Platforma pozwala na dostęp do stworzonego przez nas kursu internetowego, który składa się z 33 odcinków, pomocy edukacyjnych i książki – poradnika. Więcej informacji na temat działalności Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka znajdziesz na stronie  www.iwrd.pl.

Skip to content