fbpx

Studia podyplomowe

Uczelnie spełniające wymogi Certyfikatu Analityka Zachowania

Do uzyskania Certyfikatu Analityka Zachowania niezbędne jest ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, których program bazuje na wymaganiach Fourth Edition Task List lub Fifth Edition Task List, określonych dla tego typu studiów przez Behavior Analyst Certification Board. Daje to gwarancję zdobycia odpowiedniej wiedzy i umiejętności koniecznych do pomyślnego zakończenia procesu certyfikacji.

Obecnie w Polsce powyższe warunki spełniają studia podyplomowe ze Stosowanej Analizy Zachowania na następujących uczelniach wyższych:

  1. Uniwersytecie Gdańskim,
  2. SWPS w Warszawie

Obie te uczelnie uzyskały dla swoich kierunków ze Stosowanej Analizy Zachowania status Verified Cours Sequence BACB

Procedura uproszczona ubiegania się o Certyfikat Analityka Zachowania

W ramach uproszczonej procedury o Certyfikat Analityka Zachowania mogą się ubiegać osoby, które posiadają:
certyfikat BCaBA , BCBA lub BCBA-D wydany przez Behavior Analyst Certification Board,
Polską Licencję Terapeuty Behawioralnego (PLTB) wraz z ukończonymi studiami ze Stosowanej Analizy Zachowania,
tytuł doktora – temat dysertacji związany ze Stosowaną Analizą Zachowania.

Osoby spełniające jeden z powyższych warunków mogą starać się o otrzymywanie certyfikatu Certyfikatu Analityka Zachowania po skontaktowaniu się z biurem CAZ mailowo lub telefonicznie.

Współpraca z nowymi uniwersytetami

Jeśli inne uniwersytety chciałyby otworzyć przed swoimi studentami możliwość dalszego rozwijania swoich kompetencji zawodowych oraz uzyskania Certyfikatu Analityka Zachowania, to zachęcamy do podpisania porozumienia o współpracy naukowej z Instytutem Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Więcej na temat możliwości współpracy naukowej można przeczytać w zakładce „Współpraca z uczelniami„.

Współpraca z Uniwersytetem Gdańskim

Jednym z trzech warunków uzyskania certyfikatu jest ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania.
Uczelnią, która spełnia standardy międzynarodowe w zakresie studiów podyplomowych SAZ jest Uniwersytet Gdański

Program tych studiów został opracowany na bazie  wymagań Fourth Edition Task List i Fifth Edition Task List i od roku 2015 aż do wycofania się BACB ze współpracy międzynarodowej, miał status  Verified Cours Sequence, dzięki czemu daje gwarancję zdobycia odpowiedniej wiedzy i umiejętności koniecznych do prowadzenia terapii i edukacji osób z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną oraz neurotypowych (prawidłowo rozwijających się).

Rekrutacja na kolejną edycję studiów ze Stosowanej Analizy Zachowania na Uniwersytecie Gdańskim na rok akademicki 2023/2024 ruszyła w marcu 2023 roku.
Aktualny status rekrutacji można sprawdzić tutaj.

Skip to content