fbpx

Staże praktyczne

Warunki rozpoczęcia stażu praktycznego

Staż praktyczny Certyfikatu Analityka Zachowania jest niezbędnym elementem procesu certyfikacyjnego, spajającym jednocześnie wiedzę z praktyką terapeutyczną. Aby rozpocząć staż praktyczny wymagane jest spełnienie następujących warunków:

 1. otrzymanie pozytywnej odpowiedzi z Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka na zgłoszenie rozpoczęcia procedury certyfikacji,

 2. rozpoczęcie lub ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania na Uniwersytecie Gdańskim, SWPS lub innym, którego program studiów SAZ był opracowany na bazie wymagań Fourth Edition Task List lub Fifth Edition Task List, określonych dla tego typu studiów przez Behavior Analyst Certification Board.
  Do rozpoczęcia stażu praktycznego konieczne jest zaliczenie pierwszego semestru na SAZ lub w przypadku osób, które posiadają Certyfikat Nauczyciela-Terapeuty Dziecka z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu, wydanym przez NODN IWRD rozpoczęcie stażu praktycznego możliwe jest już w momencie rozpoczęcia studiów podyplomowych.

 3. wybór ścieżki stażu praktycznego, czyli specjalizacji (lista specjalizacji poniżej).

 4. wybór placówki z poniższej listy i skontaktowanie się z nią w celu rozpoczęcia stażu.

Ścieżki stażu praktycznego Certyfikatu Analityka Zachowania

 1. Nauczyciel – terapeuta osoby z autyzmem lub niepełnosprawnością intelektualną,
 2. Nauczyciel dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 3. Psycholog,
 4. Pedagog szkolny,
 5. Logopeda.

Placówki prowadzące staże CAZ

Aktualna lista placówek współpracujących naukowo z Fundacją Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka i realizujących staże praktyczne w ramach procedury uzyskiwania Certyfikatu Analityka Zachowania.

 Nazwa Placówki Gdańsk Miejscowość Kontakt
Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka
ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk
 Gdańskcaz@iwrd.pl
+48 58 341 44 41
Przedszkole Integracyjne „Słoneczny Domek”
ul. Szymanowskiego 6, 78-100 Kołobrzeg
 Kołobrzeg slonecznydomek@gmail.com
+48 606 979 857
Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Z. Tylewicza
ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań
 Poznań sekretariat@sosw.poznan.pl
+48 61 847 30 95
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem “Niebieski Domek”
ul. Mickiewicza 10/4, 09-402 Płock
 Płock niebieskidomek@onet.pl
+48 58 341 44 41
Przedszkole Niepubliczne „Miś”
ul. Grudziądzka 2, 78-400 Szczecinek
 Szczecinek przedszkolemis.szczecinek@wp.pl
+48 502 596 632
Centrum Terapii i Edukacji “Mały Książe”
ul. Jęczmienna 87-100, 87-100 Toruń
 Toruń iza.wyborska@interia.pl
+48 503 143 317
Społeczne Przedszkole Integracyjne Fundacji Czas Dzieciństwa w Warszawie
ul. Wolumen 3, 01-912 Warszawa
 Warszawa+48 22 663 55 21
Przedszkole Specjalne i Klasy dla Dzieci z Autyzmem w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym
ul. Gdyńska 7a, 83 – 330 Żukowo
 Żukowososwzuk@poczta.onet.pl
+48 58 681 83 71

Jak wygląda staż praktyczny CAZ

Jeżeli placówka zgodzi się przyjąć na staż, konieczne jest podpisanie porozumienia, w którym opisane są wszystkie warunki odbycia stażu, jego zaliczania i uzgodnione terminy poszczególnych elementów stażu oraz terminy i sposoby płatności.

Staż praktyczny CAZ zawsze rozpoczyna się od tygodniowego intensywnego treningu w danej placówce. Następnie osoba musi wdrożyć poznane zasady pracy i dokumentacji do swojej pracy. Podczas pracy z własnym podopiecznym musi odbyć się 10 godzin superwizji ze specjalistami z danej placówki w tym 4 ze specjalistami z palcówki z którymi podpisano umowę i superwizorem z IWRD. Wszystkie superwizje będą prowadzone w oparciu o Formularz do ewaluacji umiejętności praktycznych. Dzięki temu stażysta wie, jakie konkretnie umiejętności wymagane są do zaliczenia stażu.

Koszt stażu praktycznego CAZ

 Rodzaj stażu Czas trwania Miejsce Ewentualne odstępstwa Koszt
Tygodniowy, intensywny staż praktyczny 40 godzin lekcyjnych Placówka  z którą zostało podpisane porozumienie O zwolnienie z tego elementu stażu mogą starać się osoby, będące pod stałą superwizją IWRD lub placówek rekomendowanych 1000 zł
Praca z własnym podopiecznym – co najmniej jednym 1000 godzin lekcyjnych Osoba musi udokumentować  pracę z dzieckiem we własnym miejscu pracy 800 godzin dla osób posiadających Certyfikat Nauczyciela-Terapeuty Dziecka z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu wydany przez NODN  IWRD 1000 zł
Superwizje

 10 godzin

4
godziny

Mogą odbywać się  on – line tylko z superwizorem z danej placówki

Superwizje ze swoim superwizorem i specjalistą z IWRD

10 godzin superwizji – 7 plus 3 dla osób posiadających Certyfikat Nauczyciela-Terapeuty Dziecka z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu  wydany przez NODN  IWRD

3600 zł – może być rozbite na raty

W Przypadku osób posiadających certyfikat 2600 zł

Dokumenty niezbędne do odbycia stażu praktycznego CAZ

 1. Formularz zgłoszenia na staż praktyczny (dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”).
 2. Porozumienie z placówką (dostępne w konkretnej placówce).
 3. Dziennik stażu praktycznego w danej placówce (wzór dostarcza konkretna placówka).
 4. Dokumentacja prowadzonej terapii z własnym podopiecznym (prowadzony przez stażystę według wzoru opracowanego przez IWRD).
 5. Formularz do ewaluacji umiejętności praktycznych (wzór formularza dostarczony przez superwizora)
Skip to content