fbpx

Materiały szkoleniowe

Materiały i szkolenia polecane analitykom zachowania

Przygotowaliśmy pakiet materiałów, dedykowany specjalnie dla uczestników szkoleń ze Stosowanej Analizy Zachowania oraz dla osób ubiegających się o Certyfikat Analityka Zachowania – terapeuty behawioralnego. Ułatwi on Państwu nie tylko przyswojenie treści zawartych w różnych szkoleniach, ale pozwoli na ich powtarzanie, poszerzanie czy uzupełnianie. Jeśli poszukują Państwo poszukują specjalistycznej wiedzy dotyczącej terapii zaburzeń rozwojowych u dziecka, to zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe znajdziecie Państwo tutaj.

Wszystkie materiały można zakupić za pomocą strony www.kwadransdlaterapii.pl

"Kwadrans dla terapii"

Innowacyjny kurs internetowy "Kwadrans dla terapii" złożony z 33 odcinków. Każdy z nich trwa około 15 minut i porusza osobne zagadnienie. Z kursu dowiemy się jak rozpocząć i kontynuować terapię, jak przygotować system motywacyjny, analizować sfery deficytowe dziecka, planować i wdrażać programy edukacyjne, jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami i współpracować z rodzicami.

Zaświadczenie końcowe

Kurs Kwadrans dla terapii znajduje się na Udemy. Dzięki temu można oglądać go w dowolnym czasie, w dowolnej kolejności i zakończyć w dogodnym dla użytkownika terminie. Po ukończeniu kursu, można w Udemy wygenerować certyfikat ukończenia kursu. Na jego podstawie IWRD, na indywidualną prośbę uczestnika (wysłaną na biuro@kwadransdlaterapii.pl), może przygotować imienne zaświadczenie ukończenia tego kursu – wzór powyżej.

Książka - poradnik

Książka „ Skuteczna terapia dziecka z autyzmem. Poradnik dla terapeutów i rodziców” (A. Budzińska, GWP 2020), która stanowi wspaniałe uzupełnienie kursu internetowego. W 33 rozdziałach autorka opisuje treści zawarte w kursie „Kwadrans dla terapii” - każdy rozdział odpowiada jednemu odcinkowi. Książka została poszerzona o zagadnienia związane z konstruowaniem programów edukacyjnych i sposobem ich rejestracji oraz analizą danych. W każdym rozdziale, który omawia określoną sferę deficytową, znajdziecie Państwo przykładową tabelę do rozpisywania poszczególnych zadań.

Pomoce edukacyjne

Dodatkowo rozpoczynjący terapię mogą skorzystać z przygotowanych na stronie www.kwadransdlaterapii.pl pomocy edukacyjno-terapeutycznych. Znajdziecie tu Państwo pomoce do dwóch podstawowych działów: systemy motywacyjne i plany aktywności. Pomoce przygotowane są do samodzielnego wydruku. W razie konieczności można je przykleić, zalaminować, przyczepić za pomocą rzepów do sztywnej podkładki, koszyka czy kartki. Szczegółowy sposób ich przygotowania znajdziesz w naszym kursie internetowym „Kwadrans dla terapii” oraz w książce „Skuteczna terapia dziecka z autyzmem”.

Skip to content