fbpx

Odnawianie certyfikatu

Certyfikat Analityka Zachowania jest potwierdzeniem wiedzy i umiejętności praktycznych osób, które spełniły wszystkie wymagane warunki. Po otrzymaniu Certyfikatu, (zobacz wzór) każda osoba, zostaje wpisana na listę terapeutów – Certyfikowanych Analityków Zachowania.

Mając na względzie utrzymanie jak najwyższych standardów i umiejętności osób posiadających tytuł Certyfikowanego Analityka Zachowania został opracowany system odnawiania certyfikatu. Każda osoba, która została wpisana na listę terapeutów CAZ powinna co trzy lata od daty tego wpisu wybrać jedną z poniższych form doszkalania, które pozwolą na przedłużenie ważności certyfikatu, a tym samym możliwość znajdowania się w rejestrze Certyfikowanych Analityków Zachowania.

W celu odnowienia certyfikatu, raz na trzy lata należy skorzystać z minimum jednej formy dokształcania:

  1. Superwizja własnej pracy edukacyjno-terapeutycznej na żywo lub on-line przeprowadzona przez specjalistów z IWRD lub wybranej placówki rekomendowanej przez IWRD.
  2. Udział w międzynarodowym Sympozjum IWRD, ABAI, lub EABA.
  3. Udział w wybranym szkoleniu organizowanym przez IWRD – lista aktualnie dostępnych szkoleń na stronie www.szkolenia.iwrd.pl

Osoba wyrażająca chęć odnowienia certyfikatu musi się zgłosić na wybraną przez siebie formę dokształcania z odpowiednim wyprzedzeniem – organizatorzy CAZ nie zapewniają miejsc na wybranych wydarzeniach.

Po ukończeniu jednej z form dokształcania certyfikat zostaje przedłużony na kolejne trzy lata, a informacja taka zostaje odnotowana w rejestrze terapeutów CAZ.

Skip to content