fbpx

Odnawianie certyfikatu

Odnowienie Certyfikatu Analityka Zachowania

Certyfikat Analityka Zachowania jest potwierdzeniem wiedzy i umiejętności praktycznych osób, które spełniły wszystkie wymagane warunki. Po otrzymaniu Certyfikatu (zobacz wzór) każda osoba, zostaje wpisana na listę terapeutów – Certyfikowanych Analityków Zachowania. Certyfikat zachowuje ważność przez okres 3 lat od daty jego uzyskania. Po upływie tego okresu wymagane jest odnowienie Certyfikatu Analityka Zachowania.

Mając na względzie utrzymanie jak najwyższych standardów i umiejętności osób posiadających tytuł Certyfikowanego Analityka Zachowania został opracowany system odnawiania certyfikatu. Każda osoba, która została wpisana na listę terapeutów CAZ powinna co trzy lata od daty tego wpisu wybrać jedną z poniższych form doszkalania, które pozwolą na przedłużenie ważności certyfikatu, a tym samym możliwość znajdowania się w rejestrze Certyfikowanych Analityków Zachowania.

Formy odnowienia Certyfikatu Analityka Zachowania

W celu odnowienia Certyfikatu Analityka Zachowania, raz na trzy lata należy skorzystać z minimum jednej formy dokształcania:

1. Superwizja

Superwizja własnej pracy edukacyjno-terapeutycznej na żywo lub on-line przeprowadzona przez specjalistów z Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka lub wybranej placówki rekomendowanej przez IWRD.

2. Udział w Międzynarodowym Sympozjum

Honorowany jest udział w międzynarodowym sympozjach naukowych organizowanych przez IWRD, ABAI, lub EABA.

3. Udział w wybranym szkoleniu organizowanym przez NODN IWRD

Lista aktualnie dostępnych szkoleń można znaleźć na stronie Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji IWRD.

Osoba wyrażająca chęć odnowienia certyfikatu musi się zgłosić na wybraną przez siebie formę dokształcania z odpowiednim wyprzedzeniem – organizatorzy CAZ nie zapewniają miejsc na wybranych wydarzeniach.

Po ukończeniu jednej z form dokształcania certyfikat zostaje przedłużony na kolejne trzy lata, a informacja taka zostaje odnotowana w rejestrze terapeutów CAZ.

Skip to content