fbpx

Powiązane szkolenia ze Stosowanej Analizy Zachowania

Osoby, które ukończyły wybrane szkolenia organizowane przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Fundacji IWRD mogą otrzymać zaliczenie niektórych bloków zajęciowych na studiach podyplomowych z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania na Uniwersytecie Gdańskim. Taką możliwość mają osoby, które ukończyły poniższe następujące szkolenia.

1. Szkolenie „Diagnoza autyzmu i zaburzeń pokrewnych”

Osoby, które ukończyły szkolenie „Diagnoza autyzmu i zaburzeń pokrewnych” mogą być zwolnione z zajęć na studiach podyplomowych „Zaburzenia ze spektrum autyzmu – kryteria diagnostyczne, częstość występowania i najczęstsze wyzwania w pracy terapeutycznej.”

2. III-stopniowy kurs: „Stosowana Analiza Zachowania w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”

Osoby, które ukończyły III-stopniowy kurs doskonalący „Stosowana Analiza Zachowania w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” mogą być zwolnione z zajęć: „Stosowana Analiza Zachowania – podstawowe techniki modyfikacji zachowań w praktyce” oraz „Metoda planów aktywności oraz skryptów i ich wycofywania”.

3. Certyfikat Nauczyciela-Terapeuty Dziecka z Autyzmem 

Osoby, które zdobyły Certyfikat Nauczyciela-Terapeuty Dziecka z Autyzmem mogą wystąpić o skrócenie stażu praktycznego z 1000 godzin do 800 i do 10 godzin superwizji – wówczas koszt szkolenia praktycznego jest niższy o 800 zł.

Zwolnienie z zajęć nie wpływa na zmniejszenie kwoty czesnego na studiach podyplomowych ze Stosowanej Analizy Zachowania.

Szkolenia ze Stosowanej Analizy Zachowania powiązane z Certyfikatem Analityka Zachowania

 

III-stopniowy kurs: „Stosowana Analiza Zachowania w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”

Szkolenie to zostało stworzone w Polsce przez dr Annę Budzińską, współzałożycielkę Fundacji-Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka. Pierwsze szkolenie odbyło się w 1996 roku w Częstochowie. Obecnie szkolenie jest rozwijane i realizowane przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Fundacji IWRD.

Czego nauczysz się na trzystopniowym kursie SAZ?

Terapia dzieci z autyzmem wymaga odpowiedniego przygotowania teoretycznego i praktycznego. W ramach trzystopniowego kursu nauczysz się:

 • określania deficytów i zachowań nieprawidłowych u Twojego ucznia,
 • jak skutecznie zachęcać ucznia do nauki – jak stosować systemy motywacyjne w terapii dzieci z ASD,
 • technik uczenia wspomagających uczenie,
 • jak stworzyć program edukacyjno-terapeutyczny dla Twojego ucznia,
 • sposobów radzenia sobie z zachowaniami zakłócającymi naukę,
 • jak zbierać dane z terapii i monitorować postępy ucznia,
 • o najnowszych wynikach badań dotyczących terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Na zakończenie kursu uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez renomowaną placówkę, jaką jest Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Fundacji IWRD. Ośrodek ten posiada również  akredytację Kuratorium Oświaty.  

III-stopniowy kurs: "Stosowana Analiza Zachowania w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu"

Szkolenie to zostało stworzone w Polsce przez dr Annę Budzińską, współzałożycielkę Fundacji-Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka. Pierwsze szkolenie odbyło się w 1996 roku w Częstochowie. Obecnie szkolenie jest rozwijane i realizowane przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Fundacji IWRD.

Do kogo adresowane jest trzystopniowe szkolenie SAZ?

Ze względu na zaawansowany i  specjalistyczny stopień wiedzy, kurs przeznaczony jest dla osób, które na poziomie profesjonalnym zajmują się terapią dziecka z autyzmem. Są nimi głównie:

 • nauczyciele,
 • psycholodzy,
 • logopedzi,
 • pedagodzy,
 • terapeuci.

Certyfikat Nauczyciela-Terapeuty Dziecka z Autyzmem

To szkolenie teoretyczno-praktyczne systematyzujące wiedzę nabytą podczas III-stopniowy kurs: „Stosowana Analiza Zachowania w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” oraz pokazujące praktyczne zastosowanie technik uczenia i systemów motywacji podczas pracy z dziećmi z zaburzeniem autystycznym. Szkolenie to jest realizowane przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Fundacji IWRD.

Kto może ubiegać się o Certyfikat Nauczyciela-Terapeuty Dziecka z Autyzmem?

Skip to content