fbpx

Etyka Certyfikowanych Analityków Zachowania

Wymagania etyczne wobec analityków zachowania

Każda osoba posiadająca lub starająca się o certyfikat oraz pracująca w nurcie Stosowanej Analizy Zachowania powinna przestrzegać zasad etyki. Są one dokładnie opisane w Kodeksie Etyki Analityka Zachowania. Określa on ramy etyczne dla terapeutów ubiegających się o Certyfikat Analityka Zachowania. Stosowanie się do opisanych zasad jest wyrazem profesjonalnego podejścia do wykonywanego zawodu analityka zachowania oraz wyrazem odpowiedzialności i szacunku do klienta i interesariuszy.

Naruszenia etyki analityków zachowania

W przypadku poważanego naruszenia opisanych w nim zasad istnieje możliwość odwołania się do Komisji Etyki Analityka Zachowania. W skład Komisji wchodzą autorytety w zakresie swoich dziedzin takich jak:  psychologia, pedagogika, pediatria, neurologia. Członkowie Komisji są zobowiązani kierować się troską o umacnianie zaufania do zawodu analityka zachowania, specjalisty z dziedziny Stosowanej Analizy Zachowania.

Skip to content