fbpx

Etyka Certyfikowanych Analityków Zachowania

Każda osoba posiadająca lub starająca się o Certyfikat Analityka Zachowania oraz pracująca w nurcie Stosowanej Analizy Zachowania  powinna z najwyższą uważnością przestrzegać wszystkich zasad zamieszczonych w Kodeksie Etyki Analityka Zachowania.

Stosowanie się do opisanych zasad jest wyrazem profesjonalnego podejścia do wykonywanego zawodu oraz wyrazem szacunku do klienta i interesariuszy.

W przypadku poważanego naruszenia opisanych w nim zasad istnieje możliwość odwołania się do Komisji Etyki Analityka zachowania. W skład Komisji wchodzą autorytety w zakresie swoich dziedzin takich jak:  psychologia, pedagogika, pediatria, neurologia.

Skip to content