fbpx

O certyfikacie

Certyfikat Analityka Zachowania:

Wymagania certyfikacyjne

Certyfikat Analityka Zachowania powstał w odpowiedzi na potrzeby specjalistów poszukujących efektywnej metody pracy terapeutyczno-edukacyjnej. Metody, której skuteczność została potwierdzona solidnymi badaniami naukowymi i która daje praktyczne rozwiązania w codziennej pracy, uwzględniające międzynarodowe standardy.
Twórcą Certyfikatu jest Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, który od chwili swojego powstania prowadzi badania naukowe oraz wprowadza najlepsze standardy terapeutyczne. Jednym z pierwszych działań do tego zmierzających było stworzenie przez dr Annę Budzińską i rozpowszechnienie w latach 90-tych w Polsce trzystopniowego kursu doskonalącegoStosowana Analiza Zachowania w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu„, zwanego między innymi „kursem terapii behawioralnej dziecka z autyzmem”.
Obecnie IWRD jako jedyny ośrodek z Polski współuczestniczy w tworzeniu europejskich standardów kwalifikacyjnych dla analityków zachowania (artykuł na ten temat dostępny tutaj).

Program studiów podyplomowych wymaganych w procesie ubiegania się o Certyfikat Analityka Zachowania został opracowany na bazie wymagań Fourth Edition Task List i Fifth Edition Task List, określonych dla tego typu studiów przez Behavior Analyst Certification Board. Gwarantuje to zgodność z najnowszymi europejskimi standardami kształcenia terapeutów – analityków zachowania.

O uzyskanie certyfikatu mogą starać się również osoby, które posiadają:
1. Certyfikat BCaBA , BCBA lub BCBA-D wydany przez Behavior Analyst Certification Board
2. Polską Licencję Terapeuty Behawioralnego (PLTB) wraz z ukończonymi studiami ze Stosowanej Analizy Zachowania,
3. Tytuł doktora – temat dysertacji związany ze Stosowaną Analizą Zachowania.
W przypadku spełnienia któregoś z powyższych warunków prosimy o indywidualny kontakt.

Proces certyfikacji mogą rozpocząć osoby, które ukończyły studia magisterskie z zakresu:

 • psychologii,
 • pedagogiki,
 • pedagogiki specjalnej,
 • logopedii,
 • pedagogiki wczesnoszkolnej.

Uzyskanie Certyfikatu Analityka Zachowanie możliwe jest w czterech specjalizacjach:
1. Nauczyciel – terapeuta osoby z autyzmem lub niepełnosprawnością intelektualną.
2. Nauczyciel dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
3. Psycholog, pedagog szkolny.
4. Logopeda

Trzy kroki, aby uzyskać Certyfikat

 1. Ukończyć studia podyplomowe z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania. Warunkiem jest, aby program studiów SAZ był opracowany na bazie wymagań Fourth Edition Task List lub Fifth Edition Task List, określonych dla tego typu studiów przez Behavior Analyst Certification Board.
  Obecnie w Polsce warunki te spełniają studia SAZ na Uniwersytecie Gdańskim oraz SWPS w Warszawie, które miały status Verified Cours Sequence BACB
  Inne uczelnie, które prowadzą studia SAZ  powinny podpisać porozumienie naukowe z Instytutem Wspomagania Rozwoju Dziecka dające uczestnikom studiów pewność, że zakres prezentowanej na tym kierunku wiedzy jest zgodny z wymogami certyfikacji. Szczegóły w zakładce „Studia podyplomowe” .
 2. Ukończyć staż praktyczny w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka lub w jednej z „Placówek rekomendowanych”. Więcej w zakładce „Staż praktyczny”.
 3. Zdać egzamin weryfikujący wiedzę z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania. Więcej w zakładce „Egzamin”.

Informacje o twórcy Certyfikatu

Fundacja – Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka od 2006 roku wszechstronnie pomaga dzieciom z autyzmem oraz ich rodzinom prowadząc działalność terapeutyczną, edukacyjną i badawczą. Twórczyniami i dyrektorkami IWRD są dr Anna Budzińska i mgr Iwona Ruta-Sominka. Dr Anna Budzińska jest pomysłodawczynią i twórczynią w Polsce III-stopniowego kursu doskonalącego dotyczącego terapii behawioralnej dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest dr Anna. Pierwsza edycja tego kursu odbyła się w latach 90-tych XX wieku. Od tego czasu szkolenie jest modyfikowane i uzupełniane o najnowocześniejsze badania dotyczące Stosowanej Analizy Zachowania.

W IWRD działa Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem  gdzie prowadzona jest wysoce wyspecjalizowana indywidualna terapia w oparciu o metodę pozytywnego nurtu Stosowanej Analizy Zachowania, której skuteczność została potwierdzona solidnymi badaniami naukowymi. Prowadzona terapia daje dzieciom z autyzmem niepowtarzalną szansę na poprawę funkcjonowania – przeszło 50% podopiecznych IWRD przechodzi do szkół masowych i nie odróżnia się od swoich rówieśników.

W IWRD w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli szkolą się specjaliści z Polski i Europy. Z szerokiej oferty szkoleniowej IWRD skorzystało już przeszło 7500 specjalistów.

IWRD stworzyło innowacyjny na skalę kraju system placówek rekomendowanych przez IWRD .

Fundacja IWRD prowadzi również Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, gdzie pomoc otrzymało ponad 2640 rodzin.

W IWRD działa także Przedszkole Integracyjne, które umożliwia prowadzenie edukacji włączającej dla dzieci z autyzmem.

Ponadto Fundacja – Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka jest jednym z członków założycieli amerykańskiego stowarzyszenia The Alliance for Scientific Autism Intervention, którego celem jest propagowanie na całym świecie skutecznego modelu terapii osób z autyzmem oraz prowadzenie badań naukowych. IWRD organizuje sympozja naukowe , które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem środowiska specjalistów, naukowców oraz rodziców dzieci z autyzmem – w 12 Sympozjach Naukowych IWRD wzięło udział przeszło 4900 osób z całego świata. IWRD współpracuje z licznymi ośrodkami akademickimi – przede wszystkim z Uniwersytetem Gdańskim, gdzie prowadzone są zajęcia na studiach dziennych i kilku kierunkach podyplomowych oraz z Politechniką Gdańską, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu (Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii). Współpracuje również z Uniwersytetem w Oslo, z którym prowadzimy badania naukowe. Owocem tej współpracy są publikacje w renomowanych czasopismach. Stworzyliśmy pierwszą w kraju platformę edukacyjną dla rodziców, nauczycieli i wszystkich specjalistów Kwadrans dla Terapii. Platforma pozwala na dostęp do stworzonego przez nas kursu internetowego, który składa się z 33 odcinków, pomocy edukacyjnych i książki – poradnika. Więcej informacji na temat działalności Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka znajdziesz na stronie  www.iwrd.pl.

Skip to content