O certyfikacie

Certyfikat Analityka Zachowania:

Wymagania certyfikacyjne

Certyfikat Analityka Zachowania powstał w odpowiedzi na potrzeby specjalistów poszukujących efektywnej metody pracy terapeutyczno-edukacyjnej. Metody, której skuteczność została potwierdzona solidnymi badaniami naukowymi i która daje praktyczne rozwiązania w codziennej pracy, uwzględniające międzynarodowe standardy. Twórcą Certyfikatu jest Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.

Program studiów został opracowany na bazie wymagań Fourth Edition Task List, określonych dla tego typu studiów przez Behavior Analyst Certification Board. Gwarantuje to zgodność z najwyższymi światowymi standardami kształcenia terapeutów – analityków zachowania.

Proces certyfikacji mogą rozpocząć osoby, które ukończyły studia magisterskie z zakresu:

  • psychologii,
  • pedagogiki,
  • pedagogiki specjalnej,
  • logopedii,
  • pedagogiki wczesnoszkolnej.

Uzyskanie Certyfikatu Analityka Zachowanie możliwe jest w czterech specjalizacjach:
1. Nauczyciel – terapeuta osoby z autyzmem lub niepełnosprawnością intelektualną.
2. Nauczyciel dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
3. Psycholog, pedagog szkolny.
4. Logopeda.

Trzy kroki, aby uzyskać Certyfikat

  1. Ukończyć studia podyplomowe z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania. Uczelnia, która prowadzi studia SAZ musi podpisać porozumienie z Instytutem Wspomagania Rozwoju Dziecka dające uczestnikom studiów pewność, że zakres prezentowanej na tym kierunku wiedzy jest zgodny z wymogami certyfikacji. Obecnie porozumienie o współpracy naukowej podpisał Uniwersytet Gdański. Szczegóły w zakładce „Studia podyplomowe” .
  2. Ukończyć staż praktyczny w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka lub w jednej z „Placówek rekomendowanych”. Więcej w zakładce „Staż praktyczny”.
  3. Zdać egzamin weryfikujący wiedzę z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania. Więcej w zakładce „Egzamin”.

Informacje o twórcy Certyfikatu

Fundacja – Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka od 2006 roku wszechstronnie pomaga dzieciom z autyzmem oraz ich rodzinom prowadząc działalność terapeutyczną, edukacyjną i badawczą. Twórczyniami i dyrektorkami IWRD są dr Anna Budzińska i mgr Iwona Ruta-Sominka. W IWRD działa Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem  gdzie prowadzona jest wysoce wyspecjalizowana indywidualna terapia w oparciu o metody SAZ (Stosowana Analiza Zachowania), której skuteczność została potwierdzona solidnymi badaniami naukowymi. Prowadzona terapia daje dzieciom z autyzmem niepowtarzalną szansę na poprawę funkcjonowania – przeszło 50% podopiecznych IWRD przechodzi do szkół masowych i nie odróżnia się od swoich rówieśników.

W IWRD w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli szkolą się specjaliści z Polski i Europy. Z szerokiej oferty szkoleniowej IWRD skorzystało już przeszło 7000 specjalistów. IWRD stworzyło innowacyjny na skalę kraju system placówek rekomendowanych przez IWRD .

Fundacja IWRD prowadzi również Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, gdzie pomoc otrzymało ponad 1900 rodzin.

W IWRD działa także Przedszkole Integracyjne, które umożliwia prowadzenie edukacji włączającej dla dzieci z autyzmem.

Ponadto Fundacja – Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka jest jednym z członków założycieli amerykańskiego stowarzyszenia The Alliance for Scientific Autism Intervention, którego celem jest propagowanie na całym świecie skutecznego modelu terapii osób z autyzmem oraz prowadzenie badań naukowych. IWRD organizuje sympozja naukowe , które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem środowiska specjalistów, naukowców oraz rodziców dzieci z autyzmem – w 12 sympozjach wzięło udział przeszło 4400 osób z całego świata. IWRD współpracuje z licznymi ośrodkami akademickimi – przede wszystkim z Uniwersytetem Gdańskim, gdzie prowadzone są zajęcia na studiach dziennych i kilku kierunkach podyplomowych oraz z Politechniką Gdańską, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu (Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii). Współpracuje również z Uniwersytetem w Oslo, z którym prowadzimy badania naukowe. Owocem tej współpracy są publikacje w renomowanych czasopismach  Stworzyliśmy pierwszą w kraju platformę edukacyjną dla rodziców, nauczycieli i wszystkich specjalistów Kwadrans dla Terapii. Platforma pozwala na dostęp do stworzonego przez nas kursu internetowego, który składa się z 33 odcinków, pomocy edukacyjnych i książki – poradnika. Więcej informacji na temat działalności Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka znajdziesz na stronie  www.iwrd.pl.

Skip to content