fbpx

Szkolenia powiązane

Powiązane szkolenia ze Stosowanej Analizy Zachowania

Osoby, które ukończyły wybrane szkolenia organizowane przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Fundacji IWRD mogą otrzymać zaliczenie niektórych bloków zajęciowych na studiach podyplomowych z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania na Uniwersytecie Gdańskim. Taką możliwość mają osoby, które ukończyły poniższe następujące szkolenia.

1. Szkolenie „Diagnoza autyzmu i zaburzeń pokrewnych”

Osoby, które ukończyły szkolenie „Diagnoza autyzmu i zaburzeń pokrewnych” mogą być zwolnione z zajęć na studiach podyplomowych „Zaburzenia ze spektrum autyzmu – kryteria diagnostyczne, częstość występowania i najczęstsze wyzwania w pracy terapeutycznej.”

2. III-stopniowy kurs: „Stosowana Analiza Zachowania w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”

Osoby, które ukończyły III-stopniowy kurs doskonalący „Stosowana Analiza Zachowania w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” mogą być zwolnione z zajęć: „Stosowana Analiza Zachowania – podstawowe techniki modyfikacji zachowań w praktyce” oraz „Metoda planów aktywności oraz skryptów i ich wycofywania”.

3. Certyfikat Nauczyciela-Terapeuty Dziecka z Autyzmem 

Osoby, które zdobyły Certyfikat Nauczyciela-Terapeuty Dziecka z Autyzmem mogą wystąpić o skrócenie stażu praktycznego z 1000 godzin do 800 i do 10 godzin superwizji – wówczas koszt szkolenia praktycznego jest niższy o 800 zł.

Zwolnienie z zajęć nie wpływa na zmniejszenie kwoty czesnego na studiach podyplomowych ze Stosowanej Analizy Zachowania.

RODZAJ STAŻU

CZAS TRWANIA

MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU

EWENTUALNE ODSTĘPSTWA

KOSZT

Tygodniowy, intensywny
staż praktyczny

40 godzin lekcyjnych

Placówka, z którą zostało podpisane porozumienie

O zwolnienie z tego elementu stażu mogą starać się osoby, będące pod stałą superwizją IWRD lub placówek rekomendowanych

1000 zł

Praca z własnym podopiecznym – co najmniej jednym

1000 godzin lekcyjnych

Osoba musi udokumentować pracę z dzieckiem we własnym miejscu pracy

800 godzin lekcyjnych dla osób posiadających Certyfikat Nauczyciela-Terapeuty Dziecka z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu wydany przez NODN IWRD

1000 zł

Superwizja pracy
edukacyjno-terapeutycznej z Superwizorem staży CAZ

10 godzin lekcyjnych

Superwizja online

7 godzin lekcyjnych dla osób posiadających Certyfikat Nauczyciela-Terapeuty Dziecka z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu wydany przez NODN IWRD

3600 zł

2600 zł dla osób posiadających Certyfikat Nauczyciela-terapeuty Dziecka z Autyzmem

Możliwość dokonywania opłat w ratach

Superwizja pracy
edukacyjno-terapeutycznej z Superwizorem staży CAZ i specjalistą z IWRD

2 godziny lekcyjne

Superwizja online

1 godzina lekcyjna dla osób posiadających Certyfikat Nauczyciela-Terapeuty Dziecka z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu wydany przez NODN IWRD

Ewaluacja pracy edukacyjno-terapeutycznej

2 godziny lekcyjne

Ewaluacja online

 

Szkolenia ze Stosowanej Analizy Zachowania powiązane z Certyfikatem Analityka Zachowania

 

III-stopniowy kurs: „Stosowana Analiza Zachowania w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”

Szkolenie to zostało stworzone w Polsce przez dr Annę Budzińską, współzałożycielkę Fundacji-Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka. Pierwsze szkolenie odbyło się w 1996 roku w Częstochowie. Obecnie szkolenie jest rozwijane i realizowane przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Fundacji IWRD.

Czego nauczysz się na trzystopniowym kursie SAZ?

Terapia dzieci z autyzmem wymaga odpowiedniego przygotowania teoretycznego i praktycznego. W ramach trzystopniowego kursu nauczysz się:

 • określania deficytów i zachowań nieprawidłowych u Twojego ucznia,
 • jak skutecznie zachęcać ucznia do nauki – jak stosować systemy motywacyjne w terapii dzieci z ASD,
 • technik uczenia wspomagających uczenie,
 • jak stworzyć program edukacyjno-terapeutyczny dla Twojego ucznia,
 • sposobów radzenia sobie z zachowaniami zakłócającymi naukę,
 • jak zbierać dane z terapii i monitorować postępy ucznia,
 • o najnowszych wynikach badań dotyczących terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Na zakończenie kursu uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez renomowaną placówkę, jaką jest Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Fundacji IWRD. Ośrodek ten posiada również  akredytację Kuratorium Oświaty.  

Do kogo adresowane jest trzystopniowe szkolenie SAZ?

Ze względu na zaawansowany i  specjalistyczny stopień wiedzy, kurs przeznaczony jest dla osób, które na poziomie profesjonalnym zajmują się terapią dziecka z autyzmem. Są nimi głównie:

 • nauczyciele,
 • psycholodzy,
 • logopedzi,
 • pedagodzy,
 • terapeuci.

Certyfikat Nauczyciela-Terapeuty Dziecka z Autyzmem

To szkolenie teoretyczno-praktyczne systematyzujące wiedzę nabytą podczas III-stopniowy kurs: „Stosowana Analiza Zachowania w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” oraz pokazujące praktyczne zastosowanie technik uczenia i systemów motywacji podczas pracy z dziećmi z zaburzeniem autystycznym. Szkolenie to jest realizowane przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Fundacji IWRD.

Kto może ubiegać się o Certyfikat Nauczyciela-Terapeuty Dziecka z Autyzmem?

Skip to content