Materiały szkoleniowe

Przygotowaliśmy pakiet materiałów, dedykowany specjalnie dla uczestników szkoleń ze Stosowanej Analizy Zachowania. Ułatwi on Państwu nie tylko przyswojenie treści zawartych w różnych szkoleniach, ale pozwoli na ich powtarzanie, poszerzanie czy uzupełnianie.

Wszystkie materiały można zakupić za pomocą strony www.kwadransdlaterapii.pl

Innowacyjny kurs internetowy Kwadrans dla terapii złożony z 33 odcinków. Każdy z nich trwa około 15 minut i porusza osobne zagadnienie. Z kursu dowiemy się jak rozpocząć i kontynuować terapię, jak przygotować system motywacyjny, analizować sfery deficytowe dziecka, planować i wdrażać programy edukacyjne, jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami i współpracować z rodzicami.

Kurs Kwadrans dla terapii znajduje się na Udemy. Dzięki temu można oglądać go w dowolnym czasie, w dowolnej kolejności i zakończyć w dogodnym dla użytkownika terminie. Po ukończeniu kursu, można w Udemy wygenerować certyfikat ukończenia kursu. Na jego podstawie IWRD, na indywidualną prośbę uczestnika (wysłaną na biuro@kwadransdlaterapii.pl), może przygotować imienne zaświadczenie ukończenia tego kursu – wzór powyżej.

Książka Skuteczna terapia dziecka z autyzmem. Poradnik dla terapeutów i rodziców” „ (A. Budzińska, GWP 2020), która stanowi wspaniałe uzupełnienie kursu internetowego. W 33 rozdziałach autorka opisuje treści zawarte w kursie „Kwadrans dla terapii” - każdy rozdział odpowiada jednemu odcinkowi. Książka została poszerzona o zagadnienia związane z konstruowaniem programów edukacyjnych i sposobem ich rejestracji oraz analizą danych. W każdym rozdziale, który omawia określoną sferę deficytową, znajdziecie Państwo przykładową tabelę do rozpisywania poszczególnych zadań.

Dodatkowo rozpoczynjący terapię mogą skorzystać z przygotowanych na stronie www.kwadransdlaterapii.pl pomocy edukacyjno-terapeutycznych. Znajdziecie tu Państwo pomoce do dwóch podstawowych działów: systemy motywacyjne i plany aktywności. Pomoce przygotowane są do samodzielnego wydruku. W razie konieczności można je przykleić, zalaminować, przyczepić za pomocą rzepów do sztywnej podkładki, koszyka czy kartki. Szczegółowy sposób ich przygotowania znajdziesz w naszym kursie internetowym „Kwadrans dla terapii” oraz w książce „Skuteczna terapia dziecka z autyzmem”.

AllEscortAllEscort Skip to content