Staże praktyczne

Warunki rozpoczęcia stażu praktycznego

Poszczególne kroki:

  1. Otrzymanie pozytywnej odpowiedzi z Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka na zgłoszenie rozpoczęcia procedury certyfikacji.

  2. Rozpoczęcie lub ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania. Do rozpoczęcia stażu praktycznego konieczne jest zaliczenie pierwszego semestru na SAZ lub w przypadku osób, które posiadają Certyfikat Nauczyciela-Terapeuty Dziecka z Autyzmem, wydanym przez NODN IWRD rozpoczęcie stażu praktycznego możliwe jest już w momencie rozpoczęcia studiów podyplomowych.

Jeżeli osoba spełnia powyższe warunki to kolejnym krokiem jest wybranie ścieżki stażu praktycznego – specjalizacji.

Ścieżki stażu praktycznego

  1. Nauczyciel – terapeuta osoby z autyzmem lub niepełnosprawnością intelektualną.
  2. Nauczyciel dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
  3. Psycholog, pedagog szkolny.
  4. Logopeda.
Po wybraniu ścieżki stażu praktycznego kolejnym krokiem jest wybranie placówki z poniższej listy i skontaktowanie się z nią w celu rozpoczęcia stażu – zgodnego z wybraną przez siebie ścieżką stażu.

Placówki prowadzące staże CAZ

 Nazwa Placówki Gdańsk Miejscowość Kontakt
 Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk Gdańsk certyfikat@iwrd.pl
+48 58 341 44 41
 Przedszkole Integracyjne „Słoneczny Domek” ul. Szymanowskiego 6, 78-100 Kołobrzeg Kołobrzeg slonecznydomek@gmail.com
+48 606 979 857
 Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Z. Tylewicza ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań Poznań sekretariat@sosw.poznan.pl
+48 61 847 30 95
 Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem “Niebieski Domek” ul. Mickiewicza 10/4, 09-402 Płock Płock niebieskidomek@onet.pl
+48 58 341 44 41
 Przedszkole Niepubliczne „Miś” ul. Grudziądzka 2, 78-400 Szczecinek Szczecinek przedszkolemis.szczecinek@wp.pl
+48 502 596 632
 Centrum Terapii i Edukacji “Mały Książe” Jęczmienna 87-100, 87-100 Toruń Toruń iza.wyborska@interia.pl
+48 503 143 317
 Społeczne Przedszkole Integracyjne Fundacji Czas Dzieciństwa w Warszawie ul. Wolumen 3, 01-912 Warszawa Warszawa+48 22 663 55 21
 Przedszkole Specjalne i Klasy dla Dzieci z Autyz- -mem w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym ul. Gdyńska 7a, 83 – 330 Żukowo Żukowososwzuk@poczta.onet.pl
+48 58 681 83 71

Jak wygląda staż

Jeżeli placówka zgodzi się przyjąć na staż, konieczne jest podpisanie porozumienia, w którym opisane są wszystkie warunki odbycia stażu, jego zaliczania i uzgodnione terminy poszczególnych elementów stażu oraz terminy i sposoby płatności.

Staż praktyczny CAZ zawsze rozpoczyna się od tygodniowego intensywnego treningu w danej placówce. Następnie osoba musi wdrożyć poznane zasady pracy i dokumentacji do swojej pracy. Podczas pracy z własnym podopiecznym musi odbyć się 14 godzin superwizji ze specjalistami z danej placówki w tym 4 ze specjalistami z palcówki z którymi podpisano umowę i superwizorem z IWRD. Wszystkie superwizje będą prowadzone w oparciu o Formularz do ewaluacji umiejętności praktycznych. Dzięki temu stażysta wie, jakie konkretnie umiejętności wymagane są do zaliczenia stażu.

Koszt stażu CAZ

 Rodzaj stażu Czas trwania Miejsce Ewentualne odstępstwa Koszt
Tydzień intensywnego stażu 40 godzin Placówka  z którą zostało podpisane porozumienie O zwolnienie z tego elementu stażu mogą starać się osoby, będące pod stalą superwizją IWRD lub placówek rekomendowanych 1000 zł
Praca z własnym podopiecznym – co najmniej jednym 1000 godzin Osoba musi udokumentować  pracę z dzieckiem we własnym miejscu pracy 800 godzin dla osób posiadających Certyfikat Nauczyciela-Terapeuty Dziecka z Autyzmem wydany przez NODN  IWRD 1000 zł
Superwizje

 10 godzin

4
godziny

Mogą odbywać się  on – line tylko z superwizorem z danej placówki

Superwizje ze swoim superwizorem i specjalistą z IWRD

10 godzin superwizji – 7 plus 3 dla osób posiadających Certyfikat Nauczyciela-Terapeuty Dziecka z Autyzmem wydany przez NODN  IWRD

3600 zł – może być rozbite na raty

W Przypadku osób posiadających certyfikat 2600 zł

Dokumenty niezbędne do odbycia stażu

• Formularz do zgłoszenia na staż praktyczny (dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”)
• Porozumienie z placówką (dostępne w konkretnej placówce)
• Dziennik stażu praktycznego w danej placówce (wzór dostarcza konkretna placówka)
• Dokumentacja prowadzonej terapii z własnym podopiecznym (prowadzony przez stażystę według wzoru opracowanego przez IWRD)
• Formularz do ewaluacji umiejętności praktycznych (wzór formularza dostarczony przez superwizora)

Skip to content