Egzamin

Wymagania niezbędne do przystąpienia do egzaminu :

STUDIA PODYPLOMOWE SAZ

STAŻ PRAKTYCZNYNiezbędnymi wymaganiami są :

  1. Ukończone studia podyplomowe z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania na uczelni współpracującej z Instytutem Wspomagania Rozwoju Dziecka.
  2. Zaliczony staż praktyczny odpowiedni do wybranej specjalizacji.

Zgłoszenia

Na egzamin można dokonać  zgłoszenia wraz z wymaganą dokumentacją. Wszelkie dokumenty znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Najbliższe terminy

W zgłoszeniu należy wybrać datę egzaminu. Egzamin trwa 120 minut, zawiera 30 pytań zamkniętych i odbywa się w siedzibie Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka. Szczegółowy adres w zakładce Kontakt). Warunkiem zdania egzaminu jest udzielenie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Koszt egzaminu: 500 zł
Skip to content