fbpx

Egzamin

Wymagania niezbędne do przystąpienia do egzaminu

Egzamin kwalifikujący do uzyskania Certyfikatu Analityka Zachowania jest zwieńczeniem procesu certyfikacyjnego. Aby przystąpić do egzaminu wymagane są :

  1. Ukończone studia podyplomowe z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania na uczelni współpracującej z Instytutem Wspomagania Rozwoju Dziecka.
  2. Zaliczony staż praktyczny odpowiedni do wybranej specjalizacji.

STUDIA PODYPLOMOWE SAZ

STAŻ PRAKTYCZNYZgłoszenia na egzamin

Zgłoszenia na egzamin przyjmowane są wraz z kompletną dokumentacją. Powinna zawierać ona zaświadczenia i umowy dokumentujące: wykształcenie bazowe, ukończenie studiów ze Stosowanej Analizy Zachowania oraz ukończenie stażu praktycznego.

Część wymaganych dokumentów można znaleźć w zakładce „Dokumenty do pobrania„. Pozostałe dokumenty wystawia uniwersytet oraz placówka, w której odbywany jest staż.

Egzamin kwalifikujący do uzyskania Certyfikatu Analityka Zachowania warunkowany jest zgromadzeniem pełnej dokumentacji.

Najbliższe terminy egzaminów

Po wysłaniu zgłoszenia zostanie wyznaczona data egzaminu kwalifikacyjnego. Egzamin trwa 120 minut i odbywa się w siedzibie Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka. Szczegółowy adres w zakładce Kontakt).

Warunkiem zdania egzaminu jest udzielenie minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

Koszt egzaminu: 500 zł

Skip to content